PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a z… více informací
Zavřít
Zpět

Školní jídelna

V celé MŠ je organizace, funkčnost a postupy ve stravování a s ním spojenými činnostmi v souladu s platnými předpisy, které jsou zahrnuty ve Školním řádu zaštiťující celou organizaci a v dílčích Provozních řádech jednotlivých OP. Oba řády spolu komunikují a jsou ve vzájemném v souladu. Provoz jednotlivých OP je upraven podle místních specifik a je pružný ke změnám a potřebám v každodenním vzdělávání a požadavkům rodičů.


  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku na základě spotřebního koše (na všech jednotlivých OP jsou kuchařkám k dispozici PC s programem VISA, kde je možné propočítávání nutričních hodnot)
  • Pitný režim v průběhu celého dne v dostatečném množství se zachováním sebeobslužnosti a je samozřejmostí
  • Je dodržována technologie přípravy jídla a pokrmů souladu tak, aby podporovala kvalitní stravování dětí (obsah luštěnin, tmavého a celozrnného pečiva, ryb čerstvou zeleninu a ovoce, omezení přísunu cukrů a tuků a cukrářských výrobků apod.), využívají se nové receptury k zpestření jídel
  • Je dodržován stanovený časový interval (max. 3 hodinový) mezi podáváním  jednotlivých  jídel
  • U dětí se pěstují správné stravovací návyky, stolování je bráno jako společenský akt – využívá se k tomuto společné stolování
  • Je nepřípustné, aby byly děti do jídla nuceny
  • V případě individuální potřeby dítěte zajišťujeme i dietní stravování či jiné specifické úpravy stravy (konzultace se zákonným zástupcem, případně s KHS, lékařem apod.)
  • Kuchařky úzce spolupracují s vedoucími OP, s referentem pro stravování, s odborníky zabývajícími se stravováním, KHS, dodržují systém HACCAP
  • Děti jsou přijímány zdravé do MŠ, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogové nesmí podávat léky dětem (pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemně zadaných podmínek mezi MŠ a zákonnými zástupci).

Letní provoz

PRÁZDNINY Provoz 2. mateřské školy v období červenec – srpen 2024. mateřská škola poskytuje a zajišťuje provoz i v období letních měsíců. Bude proveden závazný průzkum docházky vašich dětí v le…

Více informací

Sára slaví narozeniny

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sportovní dopoledne v tělocvičně

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sportovní dopoledne ve školce

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací