Zpět

Školní jídelna

V celé MŠ je organizace, funkčnost a postupy ve stravování a s ním spojenými činnostmi v souladu s platnými předpisy, které jsou zahrnuty ve Školním řádu zaštiťující celou organizaci a v dílčích Provozních řádech jednotlivých OP. Oba řády spolu komunikují a jsou ve vzájemném v souladu. Provoz jednotlivých OP je upraven podle místních specifik a je pružný ke změnám a potřebám v každodenním vzdělávání a požadavkům rodičů.


  • Dětem je poskytována vyvážená a plnohodnotná strava s vhodnou skladbou jídelníčku na základě spotřebního koše (na všech jednotlivých OP jsou kuchařkám k dispozici PC s programem VISA, kde je možné propočítávání nutričních hodnot)
  • Pitný režim v průběhu celého dne v dostatečném množství se zachováním sebeobslužnosti a je samozřejmostí
  • Je dodržována technologie přípravy jídla a pokrmů souladu tak, aby podporovala kvalitní stravování dětí (obsah luštěnin, tmavého a celozrnného pečiva, ryb čerstvou zeleninu a ovoce, omezení přísunu cukrů a tuků a cukrářských výrobků apod.), využívají se nové receptury k zpestření jídel
  • Je dodržován stanovený časový interval (max. 3 hodinový) mezi podáváním  jednotlivých  jídel
  • U dětí se pěstují správné stravovací návyky, stolování je bráno jako společenský akt – využívá se k tomuto společné stolování
  • Je nepřípustné, aby byly děti do jídla nuceny
  • V případě individuální potřeby dítěte zajišťujeme i dietní stravování či jiné specifické úpravy stravy (konzultace se zákonným zástupcem, případně s KHS, lékařem apod.)
  • Kuchařky úzce spolupracují s vedoucími OP, s referentem pro stravování, s odborníky zabývajícími se stravováním, KHS, dodržují systém HACCAP
  • Děti jsou přijímány zdravé do MŠ, bez zjevné známky onemocnění. Pedagogové nesmí podávat léky dětem (pouze ve výjimečných případech, a to na základě písemně zadaných podmínek mezi MŠ a zákonnými zástupci).

Pohádka o Veliké řepě

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Výlet k zahrádkám

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sebík slabí narozeniny

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Organizace školního roku 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024:   MŠ provádí zpravidla průzkum docházky dětí v termínech prázdnin ZŠ, kdy rodiče v níže uvedených termínech čerpají dovolené a tím dochází i k snížení stavu dětí…

Více informací