Zpět

Domácí vzdělávání - individuální vzdělávání dítěte

Zpět na seznam článků

 (Domácí vzdělávání)

INDIVIDUÁLNÍ (TZV. DOMÁCÍ) VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE,

KTERÉ SE USKUTEČŇUJE BEZ PRAVIDELNÉ DENNÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zákonný zástupce oznámí individuální vzdělávání svého dítěte řediteli MŠ minimálně tři měsíce před začátkem školního roku, tj. do konce května.

 

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: (Oznámení ke stažení)

 

  • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a
  • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

Rodič by se měl seznámit s dokumenty: 

   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV); 2021

   Konkretizované očekávané výstupy;

   Desatero pro rodiče dětí předškolního věku;

   Metodické doporučení k průběhu individuálního vzdělávání dětí v mateřských školách a   

   ověření dosahování očekávaných výstupů.

 

Individuální vzdělávání může dítě plnit i v nespádové MŠ, pokud bude mít volnou kapacitu.

 

Pokud chce zákonný zástupce zvolit formu individuálního vzdělávání v průběhu roku, oznámí to řediteli MŠ.

 

Ověřování“:

 

Ředitel MŠ určí ve školním řádu způsob a termín “ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech” (někdy chybně označováno jako “přezkušování”).

Zákonný zástupce je povinen zajistit na tomto “ověření” účast dítěte. Pokud tak zákonný zástupce neučiní (ani v náhradním termínu), ředitel individuální vzdělávání ukončí.

 

“Ověřování” se koná v rozmezí listopadu až prosince.

(Pro rok 2023/2024, je to 27. 11. 2023 a náhradní termín je určen na 11. 12. 2023, od 8.00 hodin.

 

Pokud chcete zvolit individuální vzdělávání svého dítěte, zjistěte si dopředu, zda Vaše dítě konkrétní MŠ přijme (povinnost dítě přijmout má pouze spádová mateřská škola) a jak probíhá ověřování (zda je v souladu s Vašimi představami).

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY V SOUVISLOSTI S INDIVIDUÁLNÍM (TZV. DOMÁCÍM) VZDĚLÁVÁNÍM

 

Děti, které povinné předškolní vzdělávání plní formou domácího (individuálního) vzdělávání se musí zúčastnit OVĚŘOVÁNÍ. 

Ověřování = ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání. (RVP PV)

Ověřování není přezkušování. To na předškoláky čeká až ve škole.

 

Pokud se dítě ověřování nezúčastní ani v náhradním termínu, je dítěti individuální vzdělávání ukončeno.

Toto dítě se nemůže začít znovu individuálně vzdělávat.

MŮŽE RODIČ DÍTĚTI INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UKONČIT A PO NĚJAKÉ DOBĚ HO OPĚT ZAČÍT INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVAT?

 

Ano.

MÉ DÍTĚ NA „OVĚŘOVÁNÍ“ NESPOLUPRACOVALO. CO TEĎ?

Podle zákona je zákonný zástupce povinen zajistit účast dítěte na ověřování.

V praxi nastaly situace, kdy dítě u ověřování “nespolupracovalo”, tak říkajíc “nic nepředvedlo” a ředitel chtěl individuální vzdělávání kvůli tomu ukončit. Tento postup není v souladu se školským zákonem.

Ředitel může “pouze” doporučit další postup při vzdělávání dítěte.

Ukončit individuální vzdělávání jde pouze z důvodu neúčasti na “ověřování”.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZVOLÍM V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, MUSÍM SE ÚČASTNIT OVĚŘOVÁNÍ“?

Pokud pro dítě zvolíte individuální vzdělávání například až od ledna (od září do prosince docházelo do mateřské školy denně), “ověřování” se neúčastní, jelikož to se koná v rozmezí listopadu až prosince

Pokud zvolíte individuální vzdělávání dřív, než proběhlo „ověřování“ , ověřování se účastníte.

 

 

MÉ DÍTĚ NAVŠTĚVUJE ŠKOLKU (NEBO DĚTSKOU SKUPINU), KTERÁ NENÍ ZAPSANÁ V “REJSTŘÍKU ŠKOL. JSME SE ŠKOLKOU VELICE SPOKOJENI A CHTĚLI BYCHOM V DOCHÁZCE POKRAČOVAT I V POSLEDNÍM ŠKOLKOVÉM ROCE. JE TO MOŽNÉ?

ANO. Je to možné, ale musíte dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, která je zapsaná v školském rejstříku, oznámit řediteli individuální vzdělávání a zúčastnit se “ověřování”.

Vaše dítě bude “oficiálně” vzděláváno individuálně, ale může dle libosti navštěvovat například soukromou školku (nezapsanou v “rejstříku”), dětskou skupinu, lesní klub atp.

Některé „nerejstříkové“ školky, dětské skupiny mají v souvislosti s “ověřováním” navázanou spolupráci s mateřskými školami, které jsou zapsány v školském rejstříku. Informujte se v té v MŠ.

 

V případě nejasností jsem tu pro vás.

Monika Vydrová Krovová

ředitelka školy

Kontakt: 731163866Pohádka o Veliké řepě

Středa, 04.10.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Výlet k zahrádkám

Pondělí, 25.09.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Sebík slabí narozeniny

Pondělí, 25.09.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Více informací

Organizace školního roku 2023/2024

Středa, 20.09.2023

Organizace školního roku 2023/2024:   MŠ provádí zpravidla průzkum docházky dětí v termínech prázdnin ZŠ, kdy rodiče v níže uvedených termínech čerpají dovolené a tím dochází i k snížení stavu dětí…

Více informací